top of page

Vilkår

BETALING:

Dersom annet ikke er avtalt skal kjøretimer og kurs normalt betales via tabs.no før timen/kurset. Du får også informasjon om hvordan du betaler på første kjøretime/første kursdag. Alle elever har sitt faste konto-og KIDnummer de kan betale til.

Dersom utestående ikke er oss i hende etter purring, vil du motta faktura pr post. Gebyr kommer da i tillegg.

NB! Alt utestående må være betalt senest i god tid før førerprøve.

FORSINKELSER:
Vi har 20 minutters gjensidig venteplikt. Gi beskjed hvis du blir forsinket.

 

AVBESTILLING:

Avbestilling av time må skje senest kl. 12.00 siste virkedag før timen. (Dvs. at time på mandag må avbestilles senest kl 12 fredag uken før). All obligatorisk opplæring (sikkerhetskurs på veg, sikkerhetkurs i trafikk osv), kurs og førerprøver må avbestilles senest 3 virkedager før, med unntak av sikkerhetskurs på bane som må avbestilles senest 7 dager før.

Avbestilling gjøres direkte til kjørelærer eller til kontoret i kontortiden. Får du ikke svar på telefon – send sms til lærer eller e-post til post@haraldstrafikkskole.no!

Elevene er selv ansvarlig for å huske sine timer. Vi tilbyr atomatisk SMS-varsel fra TABS. Dette er kun ment som en tilleggstjeneste, og ved teknisk feil fritas du ikke fra betaling ved manglende oppmøte.

Avbestilling/fravær som ikke er meldt innen fristen må betales i sin helhet. Evt. sykdom må dokumeneres med legeattest innen tre dager (gjelder kun ved egen sykdom). Legeattest skal være spesifisert til å gjelde aktuell dato og tilfelle.Vi godtar IKKE generelle legeerklæringer om at elev har feks kronisk sykdom. Fristen er absolutt. Ev. legeerklæring kan leveres på kontoret, i postkassen eller via e-post. Ved manglende legeerklæring må kjøretimen/kurset betales i sin helheten.

NB! Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte elever.

FRAVÆR I VIDEREGÅENDE SKOLE:

Fra https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/:

"Fravær som gjelder deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, kan unntas fra fraværsgrensen. Dette gjelder 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4). Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet. De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, er ikke unntatt fra fraværsgrensen."

bottom of page