top of page

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 28.03.2023

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Haralds Trafikkskole samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Haralds Trafikkskole kan lenke til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Haralds Trafikkskole har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Se egne personvernerklæringer. 

Denne personvernerklæring gjelder alene for vår virksomhet og vårt innhold i Haralds Trafikkskole (haraldstrafikkskole.no)

 

1) Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på post@haraldstrafikkskole.no  eller sende brev til Haralds Trafikkskole AS, Åsveien 2, 1400 Ski.

 

2) Behandlingsansvarlig

Haralds Trafikkskole AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine.

 

3) Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med kjøp av produkter eller  tjenester også i forbindelse med  å motta nyhetsbrev, bestille kjøretimer, melde seg på kurs og arrangementer osv. Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

  •   Bruk av e-postadresser og postadresser til utsending av produkter, nyhetsbrev og annet fysisk materiell via vår nettside og andre kanaler

  •   Gi deg informasjon om tredjeparts produkter/tjenester.

  •   For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsiden og tjenestene. 

Informasjon innhentes for at Haralds Trafikkskole AS skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til Haralds Trafikkskole AS, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre innholdet på nettsiden.

 

4) Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

 

5) Personlig identifiserbar informasjon

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

  •   Du registrere deg for å kunne bli kontaktet av eller foreta kjøreopplæring ved  Haralds 

Trafikkskole. For at vi skal håndtere dette, må du kanskje  registrere fornavn, etternavn, poststed, e-postadresse, telefonnr, fødsel- og personnr.

  •   Hvis du retter en henvendelse til Haralds Trafikkskole AS via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.

  •   Når du besøker Haralds Trafikkskole sine nettsider registreres din IP-adresse. Haralds 

Trafikkskole knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilken nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

  •   Vi deler også dine personopplysninger med  Statens Vegvesen, dette fordi opplæringen skal være godkjent av de (gjelder bare elever).

 

6) Webanalyse og cookies

Haralds Trafikkskole AS samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på Haralds Trafikkskole sine nettsider. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare, skjermoppløsning og avsendernettside. “Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at Haralds Trafikkskole skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

 

7) Personopplysninger om mindreårige

Haralds Trafikkskole innhenter opplysninger om alder, men  behandler ikke opplysninger om barn under 15 år. Et unntak her kan være at selve påmeldingen til et trafikalt grunnkurs gjøres før eleven har fylt 15 år (de må være 15 for å delta på kurset).

 

8) Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven §   8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)) og for å oppfylle formålet bak Haralds Trafikkskole (personopplysningsloven § 8 f) og personverndirektivet artikkel 7 f).

 

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med produkter og tjenester som tilbys gjennom nettsiden. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

 

9) Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun kontoransatte og lærere tilknyttet Haralds Trafikkskole som har tilgang til informasjonen du gir oss. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Haralds Trafikkskole, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det. 

 

10) Direkte markedsføring

Det er frivillig å abonnere på eventuelle nyhetsbrev fra Haralds Trafikkskole. Nettsiden kan gi informasjon om produkter og tjenester fra leverandører. Informasjonen sendes ut med ulik frekvens. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via en link i nyhetsbrevet. Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

11) Databehandlere og overføring av opplysninger

Haralds Trafikkskole har inngått avtale med følgende databehandlere:

  •   Wix.com (for drift av nettsider)

For informasjon om hvor dataene lagres, se punkt 5 i Wix sin personvernerklæring.

 

12) Hvordan sikrer vi opplysningene?

Haralds Trafikkskole har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen. Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt. Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

 

13) Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Haralds Trafikkskole har gitt informasjonen i denne erklæringen. Hvis Haralds Trafikkskole AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Haralds Trafikkskole rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. Dette gjelder ikke opplysninger knyttet til gjennomførte kurs og kjøretimer, da vi er pålagt å oppbevare disse en viss tid. Obligatorisk opplæring rapporteres inn til vegvesenet, og det betyr at vi kan etter en viss tid slette dataene hos oss etter henvendelse fra en bruker, men for å slette informasjonen hos vegvesenet må man kontakte dem.

 

14) Samtykke

Denne personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon. Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

15) Endringer i erklæringen

Haralds Trafikkskole forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Haralds Trafikkskole. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst i erklæringen.

bottom of page