top of page

Bil
B / B automat

Reglene for å øvelseskjøre med automatgir er de samme som for vanlig manuelt giret bil. Opplæringen er også den samme.

 

Du kan starte øvelseskjøringen fra du er 16 år dersom du har gjennomført trafikalt grunnkurs. (For å melde deg på trafikalt grunnkurs må du være 15 år).

Opplæringen er delt inn i 4 obligatoriske trinn:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs: Kurset er obligatorisk for alle under 25 år som skal øvelseskjøre, enten det er privat eller ved kjøreskole. Kurset er delt inn i fire dager (fem i vinterhalvåret, da mørkekjøringsdemo er inkludert).

Er du over 25 trenger du kun førstehjelpskurs og mørkekjøringsdemo, men du kan starte øvelseskjøringen før dette er gjennomført. Husk å ha med øvelseskjøringsbevis og legitimasjon når du øvelseskjører.

Trinn 2: Teknisk del: Omhandler tekniske øvelser som giring, bremsing, bakkestart, rygging, krypekjøring o.l. Denne delen må være gjennomført før en kan gå videre til neste trinn, og det er obligatorisk med en trinnvurdering for å sikre dette.

Trinn 3: Trafikal del: Omhandler f.eks. samarbeid og kommunikasjon med andre trafikanter, vikeplikt, feltskifte, lyskryss, enveiskjørte gater etc ved bykjøring. Også her er det en obligatorisk trinnvurdering til slutt. Det skal også gjennomføres et obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane (glattkjøring).

Trinn 4: Avsluttende del: Inneholder obligatorisk sikkerhetskurs på vei (2 t innledende teori, 5 t landeveg, 4 t planlegging og kjøring i variert miljø, samt 2 t avsluttende teori/oppsummering).

De obligatoriske timene/kursene blir tilsammen 36 timer (trafikalt grunnkurs inkl. mørkekjøring og førstehjelp, 2 trinnvurderinger, sikkerhetskurs bane og sikkerhetskurs veg). I tillegg kommer ordinære kjøretimer.

Fra automat til manuell

Dersom du har førerkort i klasse B for automatgir, trenger du ikke ta den obligatoriske undervisningen på nytt på manuelt giret bil. Du må imidlertid avlegge førerprøve med manuelt giret bil.

Tilhenger
BE / B96

Opplæringen i klasse BE og B96 er den samme, men i klasse BE er det i tillegg krav om førerprøve.

Før du kan ta klasse BE eller B96, må du ha førerkort i klasse B (dette tilsvarer trinn 1 av opplæringen).

I trinn 2 starter man med teknisk trening i å beherske bil og tilhenger.
I trinnets siste del må man gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering.

I trinn 3 trener du på sikker og god kjøring i trafikken.
I trinnets siste del må man gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering.

I trinn 4, som er den avsluttende delen, må du gjennomføre et obligatorisk lastesikringskurs (dette kan også gjennomføres på trinn to eller tre) samt obligatorisk sikkerhetskurs på veg (3 timer).

For de fleste elever vil det være nok med de obligatoriske øvelsene (trinnvurdering på trinn 2 og 3, lastesikringskurs og sikkerhetskurs på veg). All opplæring avtales individuelt med lærer. NB! Har du C1 førerkort er ikke lastesikringskurs obligatorisk, men du må kunne teorien, da du blir spurt om dette på førerprøven.

Hva kan jeg trekke?

Klasse B:
-Tilhenger med tillatt totalvekt på 750 kg.
-Tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt kan være inntil 3.500 kg.

Klasse B kode 96:
-Tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.
-Tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt kan være inntil 4.250 kg.

I klasse B kode 96 er det ingen førerprøve.

Klasse BE:
-Tilhenger med tillatt totalvekt inntil 3.500 kg.
-Tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt må ikke overskride 7.000 kg.

Klasse BE passer for de som skal kjøre med hestehenger, båthenger, stor campingvogn eller varebil med tllhenger.

Tillatte totalvekter finner du i vognkort til bil og henger.

Motorsykkel
A1 / A2 / A

Hvis du er under 25 år og skal starte kjøreopplæring på MC, må du enten ha gjennomført trafikalt grunnkurs eller inneha førerkort i en annen førerkortklassse. Er du over 25 år, kan du begynne kjøreopplæring uten trafikalt grunnnkurs eller annen førerkortklasse, men du må ha gjennomført førstehjelpskurs og mørkekjøringsdemo før eventuell førerprøve. Videre må du, uavhengig av alder og klasse, gjennomføre et obligatorisk MC-kurs, før du kan starte den praktiske delen av opplæringen. MC-kurset er et teoretisk kurs på ca 4 skoletimer.

Til alle kjøretimer må gyldig legitimasjon og evt. trafikalt grunnkursbevis medbringes.

Alderskrav for å ta førerkort i de ulike klassene

A1: 16 år
A2: 18 år
A 24 år (evt. 2 år med A2 førerkort)

Obligatorisk opplæring

Undervisningen skjer trinnvis og hvert trinn inneholder obligatoriske øvelser som må fullføres før man starter på et nytt trinn. De øvelsene som er obligatoriske er:

  • Trinnvurdering trinn 2 (alle klasser)

  • Trinnvurdering trinn 3 (alle klasser)

  • Sikkerhetskurs på bane (klasse A og A2)

  • Sikkerhetskurs i trafikk (klasse A1)

  • Sikkerhetskurs på veg (alle klasser)

Obligatoriske øvelser vil som regel måtte suppleres med ordinære kjøretimer.

Utvidelse av førerkort
Obligatorisk undervisning er:

A1 til A2:

  • Kurs ved utvidelse A1 til A2 (to timer)

  • Sikkerhetskurs på bane

  • Sikkerhetskurs på veg A2

Forutsetter to års førerrett i klasse A1 på innbyttetidspunkt. Kan påbegynnes etter å ha hatt førerett et år. Man bør påregne ordinære kjøretimer i tillegg. Det er ikke krav om førerprøve.

A2 til A:

  • Kurs for utvidelse A2 til A (syv timer)

Det er ikke krav om førerprøve

Bekledning/utstyr

Fullt utstyr kan leies til en engangssum for hele opplæringsperioden (se prislisten). Lån av utstyr til første time er gratis.

bottom of page